Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Taalportfolio maakt studenten bewust van hun niveau

Aan de Universiteit Leiden werden twee pilots gehouden met het Europees Taalportfolio. Met deze pilot werd onderzocht of het Europees Taalportfolio studenten bewuster maakt van hun zwakke punten, en ze stimuleert om gericht te werken aan de verbetering hiervan.

Wat is het Europees Taalportfolio?

Het Europees Taalportfolio (ETP) is een online Taalporftolio waarmee studenten al hun eraringen met het leren van talen kunnen documenteren. Studenten bepalen met het taalportfolio welk CEFR-niveau ze hebben behaald voor de verschillende vaardigheden. Het ETP geeft bovendien suggesties tot het verbeteren van de vaardigheden. Docenten kunnen de taalportfolioÂ’s inzien en de oefeningen eventueel voorzien van commentaar.

Wat zijn de ervaringen met het Europees Taalportfolio?

De studenten vonden het oefenen van de spreekvaardigheid met het ETP nuttig; de studenten bewaarden hun oefeningen in het ETP en kregen daar commentaar van hun docent. Sommige studenten hadden wel enige problemen met de techniek; zij vonden de interface niet duidelijk genoeg en het ETP niet gebruiksvriendelijk.

Het invullen van de can-do-statements vinden de meeste studenten nuttig, bovendien geven de studenten aan bewuster te zijn geworden van de inzet die nodig is om hun niveau te verbeteren. Ook geven veel studenten aan dankzij de cursus betere te weten wat hun sterke en zwakke punten zijn.

Hoe kan het Europees Taalportfolio ingezet binnen het universitaire onderwijs?

Een taalportfolio stimuleert zelfreflectie op de prestaties van studenten. Bij een langlopende cursus geven de can-do-statements een goed overzicht van de vooruitgang. Voor kortlopende cursussen helpen de can-do-statements studenten vooral te begrijpen wat er voor nodig is om een taal te leren. Bovendien biedt het ETP instrumenten en adviezen waarmee studenten zelfstandig kunnen werken.

In een volgende pilot wordt een begeleidende cursus in Blackboard gemaakt voor het werken met het ETP en wordt het ETP gecombineerd met de spreekvaardigheidstoets Versant.Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden