Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Ellips: Effectieve zelfstudie


Aan de Universiteit Maastricht is een van de pilots met Ellips uitgevoerd, een ontwikkelomgeving voor taalvaardigheidsoefeningen. Een van de doelstellingen van de pilot was om na te gaan of het oefenen in Ellips bijdraagt aan de motivatie van studenten en of de gegeven feedback meerwaarde heeft volgens de studenten.

Wat is Ellips?

Ellips is een webgebaseerde applicatie voor het maken van taalvaardigheidsoefeningen. Het programma wordt door een consortium van Hoger Onderwijsinstellingen i.s.m. Stichting SURF geëxploiteerd en verder ontwikkeld.

Wat waren de ervaringen met Ellips?

Ellips is uitgeprobeerd met buitenlandse studenten. Omdat schermteksten van Ellips Nederlandstalig zijn, is het programma minder geschikt voor deze doelgroep. Eén van de aanpassingen van Ellips zal dan ook het toevoegen van een meertalig interface zijn. Studenten die Ellips hebben gebruikt gaven ook verder behoefte te hebben aan uitgebreidere feedback. Wel vonden de studenten de oefeningen nuttig en leuk om te doen.

Hoe kan Ellips ingezet worden binnen het universitaire onderwijs?

Ellips wordt al geruime tijd gebruikt voor Nederlandstalige studenten. Na aanpassingen van instructies en feedback, lijkt Ellips ook een waardevolle aanvulling te kunnen zijn binnen het taalvaardigheidsonderwijs aan buitenlandse studenten. Studenten hebben de mogelijkheid zelfstandig te oefenen met woordenschat, grammatica, lezen, luisteren en schrijven, en docenten kunnen hun materiaal delen met collega's.

Overige bijzonderheden

Ellips wordt in het kader van INTUIT verder aangepast. O.a. de inschrijving van studenten, het uitwisselen en bewerken van materiaal ontwikkeld aan de verschillende instellingen en het dossier zijn inmiddels grondig verbeterd.

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden