Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Talencentrum UvT

'Voor de cursisten van het Talencentrum is de beheersing van een taal geen doel op zich, maar een instrument om adequaat te communiceren. De cursisten zijn hoogopgeleid en kunnen dus in verregaande mate zelf de verantwoordelijkheid dragen voor het leerproces. Het cursusmateriaal stimuleert hen door tussentijdse toetsen en/of aandacht voor zelfreflectie hun leergedrag aan te passen. Diagnostische toetsen geven de individuele cursisten inzicht in eventuele hiaten in de voorkennis. Zij kunnen deze hiaten wegwerken met behulp van maatprogramma’s of zelfstudiemodules. ICT kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn.' Uit: mission statement, september 2005

Bovenstaande passage uit het mission statement van het Talencentrum van de UvT geeft goed weer waarom de doelstellingen van het Intuitproject zo goed passen bij de situatie in Tilburg. Dit gelegd naast de ontwikkeling dat de vraag naar onderwijs Engels op de UvT explosief is gegroeid en alleen nog zal toenemen verklaart onze enthousiaste deelname aan het project.


Petra Heck - Coördinator ICT & onderwijs Talencentrum UvT

Petra's taak is onderwijsvernieuwingsactiviteiten, waarbij gebruik wordt gemaakt van ICT, in het talenonderwijs van het Talencentrum te initiëren, plannen en begeleiden. Daarnaast is zij in een vergelijkbare functie werkzaam bij de faculteit Geesteswetenschappen van de UvT. In het Intuitproject vervult zij de rol van instellingscoördinator.

Riet Bettonviel - Coördinator en docent afdeling Engels

Bij het Talencentrum wordt de inzet van ICT in het talenonderwijs zeer gestimuleerd, onder andere door docenten de gelegenheid te geven deel te nemen aan hierop gerichte projecten. Het INTUIT-project geeft docenten van de afdeling Engels de mogelijkheid nieuwe toepassingen te testen en te implementeren in het onderwijsprogramma.

Anne-Marie van Hoof - Senior docent afdeling Engels

Anne-Marie heeft sinds haar aanstelling bij het Talencentrum altijd belangstelling getoond voor de inzet van ict in het talenonderwijs. Ze is dan ook bij vrijwel alle projecten en initiatieven op dit gebied binnen de afdeling Engels als ‘early adapter’ betrokken geweest. In het kader van het Intuitproject heeft zij zich met name gericht op onderzoek van bruikbare programma’s op het gebied van spreekvaardigheid en uitspraak.

Terug

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden