Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Pilots jaar 1

Voor de taal Engels zijn veel programma’s al dan niet commercieel beschikbaar. In jaar 1 van INTUIT is voor een aantal van deze programma’s onderzocht in hoeverre ze passen bij het onderwijsconcept van INTUIT, dat berust op verhoging van de autonomie van de leerder in samenhang met het gebruik van het Europees Referentiekader voor de Talen (CEFR). Er zijn pilots uitgevoerd met programma’s op het gebied van toetsen, oefenen en begeleiden (vnl. portfolio’s). De pilots zijn uitgevoerd met universitaire studenten en medewerkers. Een samenvatting van de uitgevoerde pilots en de resultaten vindt u op deze pagina.Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden