Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

eELP: Taalportfolio, nu ook voor HO?

Aan de Universiteit Utrecht werd een pilot gehouden met het electronic European Language Portfolio (eELP). Met deze pilot werd onderzocht of het eELP, in combinatie met Dialang, een nuttig instrument is om studenten bewuster te maken van hun taalniveau, ze te begeleiden bij het verbeteren van hun zwakke punten, en meer te motiveren tot zelfstudie.

Wat is eELP?

Het eELP biedt taalleerders een persoonlijk document op internet, waarin alle ervaringen en kwalificaties wat betreft het leren van vreemde talen bijgehouden kunnen worden. Het portfolio bestaat uit een language passport, waarin de taalleerder zin taalvaardigheid inschat, en een language biography, waarin can-do statements voor de verschillende vaardigheden worden ingevuld. Dit alles gebeurt binnen het Europese Referentiekader (CEFR).

Wat zijn de ervaringen met eELP?

Studenten waren erg gemotiveerd om met het eELP te gaan werken, maar naar mate de pilot volgde, nam de motivatie af, doordat het invullen van alle gegevens veel tijd kostte. Wel vonden de studenten dat het eELP geholpen heeft bij hun vooruitgang in het Engels, en werden ze zich meer bewust van hun sterke en zwakke punten. Bovendien waren ze door het werken met het eELP gemotiveerd om aan hun zwakke punten te gaan werken.

Hoe kan het eELP ingezet worden binnen het universitaire onderwijs?

Zowel studenten als docenten hebben het werken met het eELP als moeizaam ervaren. Het werken met Blackboard en Dialang werd daarentegen goed beoordeeld. Bij een kortlopende cursus zou het daarom beter zijn de studenten aan het begin de Dialang toetsen te laten doen, om zich daarna slechts op een gedeelte van het portfolio te richten.

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden