Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Spreekvaardigheid toetsen in 15 minuten?


Aan de Radboud Universiteit in Nijmegen hebben studenten en docenten meegewerkt aan een pilot waarin de spreekvaardigheidstoets Versant werd uitgeprobeerd. Hieronder een kort verslag van deze pilot.

Wat is Versant?

Versant (eerder verschenen als SET-10) is een spreekvaardigheidstoets op basis van spraakherkenning. De toets is telefonisch of via internet af te nemen en meet in 10 minuten de spreekvaardigheid. De scores van Versant zijn gerelateerd aan het Common European Framework (CEFR).

Hoe werkt Versant?

De kandidaat downloadt een instructie- en toetsblad van internet, leest de instructies, en belt het nummer op het toetsblad. Hierna toetst de kandidaat een indentificatienummer in en kan de toets afgenomen worden. Na het afnemen van de toets is de score direct op internet te bekijken.

Wat zijn de ervaringen met Versant?

De studenten die via de Radboud Universiteit gewerkt hebben met Versant, waren over het algemeen tevreden over de toets. Studenten vonden de toets gebruiksvriendelijk en hadden geen problemen met het uitvoeren van de telefonische instructies. De docenten die de toets zelf maakten, hadden echter wel moeite met de techniek van de toets. Voor docenten is het echter weinig werk om studenten te toets af te laten nemen.

Hoe kan Versant ingezet worden binnen het universitaire onderwijs?

De toets is zowel voor docenten als studenten gebruiksvriendelijk en het afnemen van de toets kost weinig tijd. Bovendien zijn opnamen van de studenten te allen tijde via internet te beluisteren. Wel bleek uit de pilot dat de toets op hogere niveaus niet voldoende differentieert. De toets is daarom vooral goed te gebruiken om het niveau van de leerling in het begin van de cursus te gebruiken, als aanvulling op bijvoorbeeld Dialang.

De feedback die door het programma wordt gegeven is redelijk beperkt. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn om aanvullende informatie over de interpretatie van de scores beschikbaar te maken voor de studenten.

In een tweede pilot, die in april 2007 van start gaat, zal bovendien gekeken worden of de feedback voldoende is om de toets deel uit te laten maken van een autonoom leerproces.

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden