Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Pilots jaar 2

De pilots in jaar twee stonden in het teken van brede implementatie in het reguliere onderwijs aan alle betrokken instellingen. Het accent lag op hoe meerdere programma's in samenhang kunnen worden aangeboden. Hiertoe is het concept van de Language Tool Box (LTB) ontworpen. De LTB is een gereedschapskist waarmee studenten bij de uitvoering van leertaken leren werken. De LTB bevat naast de in jaar 1 geteste programma's een groot aantal links naar andere programma's en websites waarmee de studenten hun taalvaardigheid kunnen verbeteren. De LTB is geïmplementeerd in Blackboard. Hierdoor kunnen docenten er direct gebruik van maken binnen hun cursussen. Bovendien kan de LTB worden uitgewisseld tussen instellingen waardoor iedere participant in het project optimaal kan profiteren van de elders ontwikkelde expertise en ervaringen.

De Language Tool Box is inmiddels beschikbaar voor externe instellingen of docenten die er gebruik van willen maken en is te bereiken via deze link.

Tijdens de pilots hebben de docenten af en toe verslag uitgebracht over het verloop van de pilots. Lees over hun ervaringen op de INTUIT Teacher Blog .

 Screenshot Language Tool Box, click to enlarge

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden