Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Dialang: Zelfstandig toetsen in 14 Europese talen


Aan de Rijksuniversiteit Groningen werd een pilot uitgevoerd met het toetssysteem Dialang. Een belangrijk doel van deze pilot was om studenten zelfstandig te leren reflecteren op hun eigen taalleerproces.

Wat is Dialang?

Dialang is een toetsprogramma waarmee taalleerders zelfstandig hun niveau voor verschillende vaardigheden kunnen meten. Het programma is ontwikkeld vanuit het Europese Referentiekader (CEFR), en is dus gemakkelijk in te zetten binnen cursussen waarin het CEFR wordt gebruikt.

Wat zijn de ervaringen met Dialang?

Studenten vonden Dialang over het algemeen een gebruiksvriendelijk programma, met duidelijke instructies. Verder zijn studenten tevreden over de gegeven feedback, en vonden ze de aanwijzingen die gegeven worden om naar hoger een CEFR-niveau te komen nuttig.

Hoe kan Dialang ingezet worden binnen het universitaire onderwijs?

Het lijkt nuttig te zijn Dialang aan het begin van het collegejaar in te zetten om het niveau van de studenten te bepalen. Dialang is echter niet ontwikkeld om een snel advies te geven over de plaatsing van grote groepen studenten. Bovendien duurt de toets daarvoor te lang, ruim twee uur. Dialang kan daarom het beste ingezet worden binnen een cursus, waarbij eerst uitleg gegeven wordt over de context (CEFR-niveaus, can-do statements).

Problemen beschikbaarheid

Ondanks het brede gebruik binnen het hoger onderwijs heeft Dialang nog steeds de status van bêtaversie. In het eerste jaar was Dialang geruime tijd niet beschikbaar voor gebruik. Het INTUIT-team onderhoudt nauwe contacten met de huidige aanbieders van Dialang en Pearson Education die op termijn een commerciële versie van het programma zullen ontwikkelen.Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden