Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Universitair Talencentrum Nijmegen

Het UTN is dit jubileumjaar 15 jaar het zelfstandige taal- en communicatiecentrum van de Faculteit der Letteren aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het UTN werkt nauw samen met verschillende afdelingen van de universiteit. Onze opdrachtgevers komen van binnen en buiten de universitaire wereld, zowel uit de profit als de non-profitsector. Het UTN kiest voor de persoonlijke benadering, constante kwaliteit en op maat gesneden programma’s. Het voorzieningenniveau (onder meer de digitale leeromgeving) is van hoog niveau. Onze trainingen beslaan de vakgebieden Vreemde Talen, NT2 en Communicatie.

Anne van de Ven

Drs. A.M.A. (Anne) van de Ven is hoofd van de sectie Vreemde Talen bij het UTN. Het trainingsaanbod van deze sectie omvat onder meer een groot aantal cursussen, trainingen en workshops Engels. Naast Engels wordt bij het UTN in 11 andere vreemde talen onderwijs gegeven. Anne is als staflid bij het UTN tevens verantwoordelijk voor het toekomstig beleid van de sectie. Op het gebied van taalonderwijs heeft zij vanuit haar functie met alle bijkomende facetten te maken.

Vanuit haar ervaring als angliste, manager en docent Engels is zij bij INTUIT betrokken als projectcoördinator.Haar uitgangspunt is zorg voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en het besef dat de mogelijkheden dit onderwijs aan te bieden steeds toenemen en veranderen. Haar specialisaties zijn academisch taalvaardigheidsonderwijs Engels en literatuuronderwijs. Haar werkzaamheden hebben betrekking op het management, de kwaliteitsbewaking en innovatie van het gehele onderwijsaanbod Vreemde Talen.


Edith Schouten

Edith Schouten is senior medewerker bij het UTN. Na een aantal jaren taken bij de sectie NT2 en Engels te hebben gecombineerd, is haar vizier de laatste tijd voornamelijk op het Engels gericht. Haar werkzaamheden omvatten onder meer het ontwikkelen en verzorgen van het promovendi-onderwijs Engels voor de RU (academic writing, oral presentation), het geven van Cambridge cursussen Engels, het verzorgen van na- en bijscholing voor docenten op middelbare scholen met tweetalig onderwijs en het ontwikkelen en uitvoeren van diverse cursussen Engels op maat. Daarnaast is zij betrokken bij INTUIT en werkt in die hoedanigheid aan het inventariseren, testen, evalueren en implementeren van ICT-instrumenten voor toetsing van de Engelse taalvaardigheid.


Roger Staats

Roger Staats is geboren in Groot-Brittannië en woont tegenwoordig met zijn vrouw en drie dochters in Rotterdam. Hij is in Sheffield afgestudeerd als bioloog en begon daarna in de farmaceutische industrie, waarna hij o.a. nog gewerkt heeft in de ICT en marketing- en communicatiebedrijven.

 

In 2003 kwam Roger bij de UTN om Liesbeth te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof. Hierna heeft hij o.a. een BaMa-cursus schrijven voor studenten biowetenschappen ontwikkeld.

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden