Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Wat is INTUIT?

INTUIT (ENglish TUtoring through IT) is een SURF Onderwijsvernieuwingsproject. Doel van het project is om ICT te integreren en te implementeren in het taalvaardigheidsonderwijs Engels. Het Europees Referentiekader (CEFR) vormt hierbij het uitgangspunt.

Binnen het project wordt in verschillende pilots onderzocht hoe de autonomie van de taalleerder verhoogd kan worden door de gerichte inzet van ICT. Te denken valt hierbij aan programma’s voor diagnotische toetsing, zelfstandig oefenen en het gebruik van een digitaal taalportfolio.

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden