Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Academic Writing en het succes van de Language Tool Box


Edith Schouten is werkzaam bij het Taal- en Communicatiecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen en projectlid van INTUIT. Zij is één van de docenten die de INTUIT Language Tool Box gebruikt hebben in hun cursussen. De Language Tool Box is een 'gereedschapskist' met daarin materialen voor taalleren die op dit moment worden gebruikt aan een aantal universitaire talencentra. In de Tool Box staan alle materialen bij elkaar en omdat het web-based is, is het voor studenten overal toegankelijk, mits ze een internetverbinding hebben. Uit de INTUIT-enquête gehouden onder studenten bleek dat cursisten van Academic Writing - het vak dat door Edith gegeven werd - erg positief zijn over de Tool Box. We interviewden Edith over hoe zij en haar cursisten het werken met de Tool Box hebben ervaren.

 

De cursisten in jouw groep zijn heel positief, kun je iets vertellen over de samenstelling van de groep?

In totaal zaten er vijftien mensen in mijn groep, maar één is afgehaakt. Alle studenten in mijn groep zijn promovendi die zich zelf hebben opgegeven voor de cursus. Tien promovendi hebben een medische achtergrond, twee doen onderzoek bij Sociale Wetenschappen, één doet onderzoek bij Management Wetenschappen en er is één promovendus van Letteren bij. Er waren vijf mannen en negen vrouwen; het zijn allemaal Nederlanders. Voor een aantal mensen was deze cursus min of meer veplicht, maar de meesten hebben zich vrijwillig ingeschreven via een formulier in de promovendigids van de RU. De meesten van hen waren gemotiveerd en wilden graag Engels leren.

 

Het valt op dat jouw studenten de Tool Box veel buiten college gebruiken, hoe is de Tool Box in jouw cursus gebruikt?

Tijdens het eerste college heb ik een introductie verzorgd, omdat sommige cursisten nog onbekend waren met Blackboard. Omdat er tijdens de colleges alleen een docenten-PC aanwezig was hebben we niet klassikaal met de computer en de Tool Box gewerkt. Ik heb tijdens college-uren wel een aantal oefeningen laten zien en uitgelegd waar de tools precies staan en hoe ze er mee kunnen werken. Het zelf leren werken en oefeningen doen met de tools zat deels in de verplichte zelfstudie en daarnaast waren er extra, optionele dingen. Aan het eind van iedere sessie liet ik via de beamer de huiswerkonderdelen ('assignments' in Blackboard) zien om ze voor te bereiden op de opdrachten. Ook heb ik telkens aan het begin en aan het eind van de les de studenten gevraagd om een reactie, om te zorgen dat de mensen die het minder leuk lijken te vinden misschien toch meegaan in het enthousiasme van anderen. Buiten de colleges werden cursisten dus verondersteld om via 'assignments' in Blackboard onderdelen van de Tool Box te bekijken en oefeningen te doen en die werden over het algemeen heel netjes gedaan. Dit kan natuurlijk aan het type cursisten liggen, want het waren geen 'gewone' studenten; ze waren allemaal gemotiveerd en al bezig met het schrijven van een artikel. Het kan ook komen doordat ik het aanbod redelijk beperkt heb, want ik heb alle knoppen die niet relevant waren verborgen. Hierdoor kreeg de Tool Box ook meer structuur en was overzichtelijk.

 

Zoals al eerder gezegd valt de positieve houding van jouw cursisten erg op. Merkte je dit ook al tijdens colleges?

Ik had wel gedacht dat er een aantal mensen erg positief zou zijn, maar dit is toch meer dan ik had verwacht. Hun houding was ook erg goed, maar het waren dan ook geen doorsneestudenten. Ze gaven zelf al aan ondersteuning bij het schrijven in het Engels nodig te hebben en waren erg blij dat ze maar een paar klikken van de oplossing verwijderd waren.

 

Dan nu een aantal vragen over het werken met de Tool Box: welke dingen gingen er goed?

Wat vooral goed ging was het afstemmen van wat er in de les gebeurt, wat er uit de Reader komt en wat er met de Tool Box gedaan moet worden. Dat was een hele puzzel, maar het is volgens mij belangrijk ervoor te zorgen dat dit parallel loopt, zodat alles goed bij elkaar aansluit. Wat voor de cursisten vooral goed werkte waren de praktische onderdelen uit de Tool Box. Ze waren heel blij met de tools over grammatica en interpunctie, dingen die echt concreet een oplossing bieden bij het schrijven van een artikel.

 

En welke dingen gingen er niet zo goed?

Uit de enquête blijkt dat er één persoon is die er helemaal niets van heeft opgepikt, dat is jammer. Van tevoren was ik wel bang dat de niveauverschillen tussen studenten problemen zouden kunnen opleveren, maar dit viel achteraf ontzettend mee. Dit kun je ook zien in de resultaten van de enquête, want er waren echt heel veel mensen die zeiden dat het niveau van de tools goed aansloot bij hun eigen niveau. Misschien moeten we overwegen om te gaan werken in een talenlab zodat iedereen met een computer kan werken, maar ik vraag me af of dat wenselijk en relevant is voor deze cursus. Wat wel een nadeel is, is dat de Tool Box na afloop van de cursus niet meer beschikbaa is omdat het Blackboard-account afloopt. Sommige cursisten hebben aangegeven dat ze de tools ook in de toekomst nog willen gebruiken, maar die kunnen dus niet meer bijde Tool Box. Ik heb ze geadviseerd om de links die ze relevant vinden op te slaan onder 'favorieten', maar het zou natuurlijk eenvoudiger zijn als ze wat langer toegang konden krijgen tot de Tool Box zelf.

 

Deze ervaringen zijn over het algemeen heel positief. Hoe gaat het nu verder?

In de eerste plaats blijf ik alert op dingen die verlopen, zoals accounts en links. Verder wil ik de Tool Box ook gaan inzetten bij andere vakken die het UTN verzorgt, zoals Presentation Skills. De Tool Box wordt al gebruikt bij enkele andere cursussen van het UTN. Het is wel zo dat het bij een aantal van die cursussen alleen nog maar een extra optie is en we merken toch wel dat de Tool Box minder goed uit de verf komt als het geen systematisch onderdeel is van een cursus. We hopen dat we ooit iedere klant van het taalcentrum toegang kunnen geven tot de Tool Box, en er wordt druk aan gewerkt om dat te realiseren.

 

Bedankt voor je medewerking!

 

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden