Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Language Learning with ICT: Taste of a Real English Blend

Op 30 januari werd de INTUIT slotconferentie gehouden, getiteld "Language Learning with ICT: Taste of a Real English Blend". In INTUIT hebben taaldocenten Engels van de talencentra van de Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht twee jaar lang samengewerkt. Het resultaat is een effectieve blended leeromgeving, waarin studenten hun Engelse taalvaardigheid kunnen verbeteren met behulp van verschillende bestaande ICT-instrumenten, zoals Blackboard, Dialang, Academic Word List, SET-10 en Ellips. Het programma vindt u aan het eind van deze pagina.

Meer info

Om de deelnemers aan de slotconferentie de resultaten van het project te laten ervaren was voor een dynamische en afwisselende opzet gekozen. Tijdens walk & talk sessies konden deelnemers spreken met de betrokken docenten en korte demonstraties zien van de programma's die in het project zijn ingezet. In de presentatiesessies werd dieper ingegaan op de implementatie van de tools in het onderwijscurriculum, de ervaringen (do's & don'ts, tips & trucs) van de docenten en de evaluatie van de studenten.

De bijeenkomst was bedoeld voor onderwijsdirecteuren, directeuren van talencentra, beleidsmedewerkers, docenten Engels en anderen die als aanbieders of afnemers van Engels taalvaardigheidsonderwijs bij de implementatie van Engelstalig onderwijs zijn betrokken. De voertaal tijdens de sessies was Engels en Nederlands.

Locatie

De slotbijeenkomst vond plaats bij SURFfoundation. Bezoekadres: Hojel City Center, gebouw D, 5e verdieping, Graadt van Roggenweg 340, Utrecht

 

De slotconferentie is inmiddels geweest, maar wilt u toch een indruk krijgen van het programma, dan kan dat via onderstaand Word-document.

programma_slotconferentie.doc

De presentaties van de slotconferentie zijn nu beschikbaar! Wilt u ze bekijken? Klik dan hier

Een foto-impressie van de slotconferentie kunt u hier vinden.

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden