Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Doorlopende pilots

In het kader van INTUIT zijn aan alle deelnemende instellingen doorlopend pilots uitgevoerd met studenten. In het eerste jaar waren de pilots erop gericht de inzetbaarheid van specifieke programma's nader in de praktijk te toetsen.

In het tweede jaar ging het vooral om de brede implementatie van combinaties van programma's aangeboden via de electronische leeromgeving Blackboard.

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden