Logo Intuit
Dit project is tot stand gekomen met steun van Stichting SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek. Meer informatie over SURF is te vinden op de website (www.surf.nl). Logo SURF

Tool Box helpt studenten bij het verbeteren van hun zwakke punten


Anne-Marie van Hoof werkt als senior docent Engels bij het talencentrum van de universiteit van Tilburg en is projectlid van INTUIT. Zij is docente van het vak Grammar Skills Preparation Course, een vak waarin gebruik werd gemaakt van de INTUIT Language Tool Box. We vroegen Anne-Marie naar hoe zij en haar studenten de Tool Box hebben gebruikt. Dit interview geeft, in combinatie met het interview met Edith Schouten, aan dat de Tool Box met succes kan worden gebruikt bij zeer verschillende groepen studenten.

 

Kun je iets meer vertellen over het vak Grammar Skills Preparation Course?

Grammar Skills is een preparation course voor studenten International Business en Business Studies. Alle eerstejaars studenten van die opleiding hebben eerst een placement test gedaan en de tachtig zwakste studenten moesten het vak verplicht volgen. Het is een Engelse cursus met de nadruk op grammatica, maar we besteden ook wel aandacht aan bijvoorbeeld vocabulaire.

 

Wat was de samenstelling van de groep?

De groep bestond uit economiestudenten. De meesten waren eerstejaars studenten en net van de middelbare school. De groep was internationaal en bestond grotendeels uit Nederlanders en Chinezen, maar er waren ook een paar Duitsers bij. Het vak was verplicht en werd gegeven buiten de andere colleges. De tijd waarop het college werd gegeven was niet erg gunstig, van kwart voor vijf 's middags tot half zeven 's avonds. Het vak was verplicht en studenten stonden niet echt te springen om het vak te volgen. Hun houding was vaak een beetje dubbel. Aan de ene kant vonden ze het niet leuk omdat het verplicht was, maar aan de andere kant zagen ze het ook als een kans om hun kennis op peil te brengen en als een goede manier om aan hun zwakke punten te werken.

 

Hoe hebben jullie de Tool Box binnen en buiten jullie colleges gebruikt?

De lessen bestonden altijd uit twee sessies van 45 minuten. In het eerste deel werd uitleg gegeven en in het tweede deel konden studenten zelf met de Tool Box aan de slag. Iedere les werd er een ander onderwerp behandeld waar in het tweede gedeelte van de les mee geoefend kon worden. Als de studenten het onderwerp al onder de knie hadden (wat bijvoorbeeld bleek uit de Ellipsscore) dan mochten ze ook aan een ander onderdeel werken wat ze minder goed beheersten. Het leek ons nuttig om ze het tweede uur zelf aan de slag te laten gaan, want vanwege het late tijdstip wilden we ze toch een uitdaging bieden. Buiten de colleges lieten we ze ook nog wel oefeningen doen, bijvoorbeeld via Ellips, maar dit werd niet verplicht gesteld.

 

Welke dingen gingen er goed?

Tijdens de colleges werkten de studenten met Ellips en dat ging erg goed. Als er een probleem was met inloggen bijvoorbeeld konden we meteen samen kijken en het probleem meestal ter plekke oplossen. Ook was het mogelijk om studenten extra feedback te geven als ze een antwoord fout hadden, maar niet wisten waarom het fout was. Omdat iedereen druk bezig was durfden studenten sneller een vraag te stellen. Daarnaast is het mooi dat studenten uit zoveel verschillende oefeningen en onderwerpen kunnen kiezen wat ze willen oefenen en hoe ze willen oefenen. Ze kunnen dus ook deels zelf bepalen waar ze aan willen werken.

 

Welke dingen gingen er minder goed?

Studenten willen tijdens een college nog wel eens in de verleiding komen iets anders te gaan doen op internet, zoals mailen of de krant lezen. Het is op zich geen probleem als de student ter afwisseling tussen de oefeningen door even een stukje krant leest, zolang het maar een Engelse krant is! Daarnaast waren er enkele studenten die klaagden dat ze de oefeningen ook alleen thuis konden doen, in plaats van in de les, maar juist het (verplicht) oefenen in de les en de directe feedback van de docent zorgden ervoor dat studenten ook echt met de stof aan de slag gingen, terwijl dat thuis waarschijnlijk toch anders was geweest.

 

Studenten zijn over het algemeen positief over het werken met de Tool Box, verbaast je dat?

Nee, niet echt, want de manier waarop ze kunnen oefenen in een verplichte cursus is stimulerend. Het werkt beter dan een boek, want ze hebben meer keuzevrijheid om in hun eigen tempo te oefenen met oefeningen die hen het meeste aanspreken.

 

Jullie hebben in de enquête nog een extra vraag gesteld over het gebruik van een grammaticaboek of de Tool Box. Nu blijk dat in Tilburg 52,7% liever de Tool Box gebruikt dan een boek bij het leren van grammatica, als ze moeten kiezen tussen de Tool Box of een boek bij het maken van oefeningen wil 66,7% de Tool Box. Dit is een verschil van 14 procent, weet je hoe dat komt?

Wij hebben de Tool Box voornamelijk gebruikt voor het maken van oefeningen. Het verschil is moeilijk te verklaren, maar misschien halen studenten informatie sneller uit een boek. De Tool Box is vooral erg praktisch. Er staat ook wel wat theoretische informatie in, maar niet altijd even uitgebreid. Dat verklaart misschien waarom een deel van de studenten voor het leren liever een boek gebruikt, maar voor het oefenen liever de Tool Box.

 

Hoe gaat het nu verder?

Wat deze cursus betreft, gaan we wat mij betreft verder met de opzet van de lessen. Het tijdstip waarop het college gegeven wordt moet wel aangepast worden, want het was nu wel erg laat, dat is niet motiverend. Daarnaast gebruiken we de Tool Box in toenemende mate ook in andere cursussen, voornamelijk buiten de les. Het werken met de Tool Box was in elk geval een positieve ervaring waar we zeker mee verder gaan!

 

Bedankt!

Nieuws

Are we still into it? - Symposium taalvaardigheid Engels en ICT

Symposium Engels en ICT, georganiseerd door INTUIT/NAP en NUT.


Teacher Blog

INTUIT docenten hebben weblogs bijgehouden. Lees over hun ervaringen!


2006,2007-INTUIT. Alle rechten voorbehouden